分類:Bō̤-céng hō̤ ùng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

"Bō̤-céng hō̤ ùng" lôi-biék â-dā̤ gì ùng-ciŏng

Â-dā̤ 11 hiĕk sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 11 hiĕk.