Ê̤ṳng-hô góng-hióng

139.162.118.40 的貢獻 (討論 | Hŭng-sō̤ nĭk-cé | 上傳 | 日誌 | 濫用日誌)
跳至導覽 跳至搜尋
此 IP 位址目前已被全域封鎖。 以下為全域封鎖日誌記錄以供參考:
  • 2017 nièng 10 nguŏk 23 hô̤ (Buái ék) 13:18:Vituzzu (meta.wikimedia.org) 己全域封鎖 139.162.0.0/16 (2022 nièng 10 nguŏk 23 hô̤ (禮拜) 13:18 kàu kî.) (hosting service with open proxies such as 139.162.138.130)
Sìng-tō̤ góng-hióng
 
 
      
 
   

Chhōe bô tiâu-kiāⁿ ū-tùi ê hāng-bo̍k.