Ê̤ṳng-hô góng-hióng

2400:8902:0:0:F03C:91FF:FEE5:3024 的貢獻 (討論 | Hŭng-sō̤ nĭk-cé | 上傳 | 日誌 | 濫用日誌)
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
此 IP 位址目前已被全域封鎖。 以下為全域封鎖日誌記錄以供參考:
Sìng-tō̤ góng-hióng
 
 
      
 
   

Chhōe bô tiâu-kiāⁿ ū-tùi ê hāng-bo̍k.