Cĭng-kṳ̄ng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Gáuk cṳ̄ng cĭng-kṳ̄ng

Cĭng-kṳ̄ng (真菌) sê siŏh lôi sĕng-ŭk gì tūng-chĭng, bău-guák gáu-mō̤, muòi-kṳ̄ng gâe̤ng .