Golog

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Golog, ciòng-miàng hô̤ lā̤ Golog Mūng-gū-cŭk Câung-cŭk Cê̤ṳ-dê-ciŭ, sê Dṳ̆ng-guók Chĭng-hāi-sēng gì siŏh ciáh cê̤ṳ-dê-ciŭ.