Muhammad

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Muhammad miàng-cê diŏh Ā-lá-báik-ngṳ̄ diē-sié gì siā-huák

MuhammadĬ-sṳ̆-làng-gáu gì siŏh ciáh siĕng-dĭ.