Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/1 nguŏk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2018 nièng 01 nguŏk 14 hô̤. (sáuk-sĭng)


1 nguŏk 14 hô̤


1 nguŏk[Gāi nguòng-mā]


1 nguŏk 1 hô̤Nguòng-dáng

1 nguŏk 2 hô̤

1 nguŏk 3 hô̤

1 nguŏk 4 hô̤

1 nguŏk 5 hô̤

1 nguŏk 6 hô̤

1 nguŏk 7 hô̤

1 nguŏk 8 hô̤

1 nguŏk 9 hô̤

1 nguŏk 10 hô̤

1 nguŏk 11 hô̤

1 nguŏk 12 hô̤

1 nguŏk 13 hô̤

1 nguŏk 14 hô̤

1 nguŏk 15 hô̤

1 nguŏk 16 hô̤

1 nguŏk 17 hô̤

1 nguŏk 18 hô̤

1 nguŏk 19 hô̤

1 nguŏk 20 hô̤

1 nguŏk 21 hô̤

1 nguŏk 22 hô̤

1 nguŏk 23 hô̤

1 nguŏk 24 hô̤

1 nguŏk 25 hô̤

1 nguŏk 26 hô̤Ó̤-ciŭ: Ó̤-ciŭ Nĭk; Éng-dô: guók-kéng

1 nguŏk 27 hô̤Iù-tái-nè̤ng Duâi Dù-sák Gé-niêng Nĭk

1 nguŏk 28 hô̤

1 nguŏk 29 hô̤

1 nguŏk 30 hô̤

1 nguŏk 31 hô̤Nauru: guók-kéng